За нас

Екип

Фирмата се ръководи от инж. Кирил Диков

 • снимка

  Име: Кирил Диков
  Образование: висше
  Стаж в областта: над 20 години

снимка В "Мармодом" са назначени 40 щатни служители, квалифицирани в следните дейности:
 • рязяне;
 • обработка;
 • монтаж;
 • търговско - административно обслужване;

"Мармодом" разполага с висококвалифициран персонал във всички дейности, които развива. "Търговският отдел" се грижи за навременните доставки, както от доставчиците, така и към клиентите на фирмата. Всеки потребител получава квалифицирана безплатна консултация, както и реална продуктова демонстрация по негово желание. "Производственият отдел" изготвя скалните облицовки, съблюдавайки високите качествени стандарти, приети от фирмата. Отдел "Монтаж" осигурява предварителното прецизното оразмеряване, определя точното място на монтаж и инсталира изделията, след като те са произведени и доставени. Ръководството на фирмата споява всички тези дейности, поддържа добрата мотивация и дружеския дух на персонала, ръководи и контролира. "Ние от Мармодом се стремим да разбираме клиента, не само да изпълняваме, но и да изпреварваме неговите желания и изисквания. Непрекъснато следим пазарните тенденции и съобразяваме маркетинговото си поведение с тях... Разбира се всичко това преминава през призмата на нашите собствени убеждения и схващания..."